Finchline


Finchline is een monitoring tool die zich specifiek richt op Nederlandse bronnen. Het bronnenaantal is beperkt en je kunt zelf geen bronnen toevoegen. Finchline komt niet met een engagement- / webcaretool. Het is in Finchline niet mogelijk real-time te monitoren of in te zoomen op uur- of minuutweergave. Finchline is met name handig voor rapportages. Hier vind je een trial.

De prijs voor de verschillende versies van de tool varieert van €0 tot €600 per maand. Op de nieuwe website van Finchline is alle prijsinformatie te vinden.

Unable to display content. Adobe Flash is required.